نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

مشعل سری Low NOx

مدل : GBG 100
ظرفیت : 40,000-100,000 kcal\h
نوع سوخت : گاز
وارانتی : 10سال

مشعل های خانگی و صنعتی مدلهای GND (300)(301)(302)

مدل : Models: GND (300)(301)(302)
ظرفیت : مدل ها از 50،000 تا 240،000 کیلوکالری در ساعت
نوع سوخت : گازوئیل-گاز
نوع احتراق : تک مرحله ای
وارانتی : 10سال

مشعل های خانگی و صنعتی مدلهای GNO (50)(90)(90.1)(90.2)

مدل : Models: GNO 50-GNO 90- GNO 90.1- GNO 90.2
ظرفیت : 50,000-240,000 kcal\h
نوع سوخت : گازوئیل
نوع احتراق : تک مرحله تدریجی
وارانتی : 10سال

مشعل های صنعتی کارخانجات کوچک مدلهای GNG (90.6)(90.8)

مدل : Models: GNG (90.6)(90.8)
ظرفیت : مدل ها از 180,000-830,000 کیلوکالری در ساعت
نوع سوخت : گاز
نوع احتراق : 2 مرحله ای تدریجی
وارانتی : 10سال

مشعل های نیمه صنعتی مدلهای GND (303)(304)(305)

مدل : Models: GND (303)(304)(305)
ظرفیت : مدل ها از 85،000 تا 550،000 کیلوکالری در ساعت
نوع سوخت : گازوئیل-گاز
نوع احتراق : تک مرحله ای
وارانتی : 10سال

مشعل های نیمه صنعتی مدلهای GNG (90.3)(90.4)(90.5)

مدل : ModeLs: GNG (90.3)(90.4)(90.5)
ظرفیت : مدل ها از 85,000-500,000 کیلوکالری در ساعت
نوع سوخت : گاز
نوع احتراق : دو مرحله تدریجی، تک مرحله تدریجی
وارانتی : 10سال
 

مشعل های نیمه صنعتی مدلهای GNO (90.3)(90.4)(90.5)

مدل : Models: GNO 90.3 -GNO 90.4- GNO 90.5
ظرفیت : 85,000-550,000 kcal\h
نوع سوخت : گازوئیل
نوع احتراق : تک مرحله ای
وارانتی : 10سال